Aditiv za gorivo: MPM Complete Diesel System Treatment

Aditiv za gorivo: MPM Complete Diesel System Treatment, provjereni proizvod koji savršeno čisti i održava dizel sisteme.

Šta MPM Complete Diesel System Treatment radi?

MPM Complete Diesel System Treatment nema premca kada je u pitanju održavanje čistoće injektora za dizel gorivo i uklanjanje nastalih naslaga. Današnji moderni dizel motori sa sistemom ubrizgavanja sa zajedničkim kanalom osjetljiviji su na naslage u motoru i injektorima. Prlјavi injektori smanjuju protok dizela i dovode do neispravnog ritma ubrizgavanja. To između ostalog rezultira manjom snagom motora, većom potrošnjom goriva, problemima sa podmazivanjem, neželјenim naslagama i povećanjem emisija štetnih izduvnih gasova. Nezavisni testovi dokazali su izuzetna svojstva aditiva MPM Complete Diesel System Treatment kod čišćenja sistema i održavanja njihove čistoće, čak i za goriva sa postotkom bio-komponente do 10% (u Holandiji je bio-komponenta dizela B7 trenutno 7%).

Performanse čišćenja:

Međunarodni standardizovani test (CEC F-98-08 [DW-10]: test injektora kod sistema sa direktnim ubrizgavanjem dizela i zajedničkim kanalom) pokazao je da MPM Complete Diesel System Treatment čisti kontaminirane injektore tako da izgledaju kao novi!

ESnaga motora pri 4.000 o/min
Fotografija izbliza: Injektor prije dodavanja sredstva za čišćenje
Fotografija izbliza: Injektor nakon dodavanja sredstva za čišćenje
Radni sati motora
 • Sa čistačem MPM Complete Diesel System Treatment
 • Bez čistača MPM Complete Diesel System Treatment

Smanjenje potrošnje goriva:

Terenska ispitivanja izvršena sa vozilima sa dizel motorom koja koriste MPM Complete Diesel System Treatment pokazala su smanjenje potrošnje goriva i povećanje snage.


Ušteda goriva Snaga motora


Čisti injektori:

Pored čišćenja kontaminiranih injektora, MPM Complete Diesel System Treatment takođe održava njihovu čistoću. To u suštini znači da se u veoma uskim kanalima injektora ne formiraju nove naslage.

U mnogim zemlјama je obavezno dodavanje bio-komponente u moderno dizel gorivo. Postotak bio-komponente neprestano raste posljednjih godina. U Holandiji se ove biokomponente često prave od odbačenog jestivog ulja i porastom obaveznog procenta primjećen je jasan porast količine kontaminacije i/ili taloga na injektorima. To izaziva razne probleme.

Dodavanjem MPM Complete Diesel System Treatment dizelu koji sadrži do 10% bio-komponente sprječava se stvaranje naslaga.

Zaštita od korozije:

MPM Complete Diesel System Treatment sadrži inhibitor korozije. Taj inhibitor štiti metalne dijelove u sistemu goriva od korozije formirajući zaštitni sloj koji djeluje kao barijera između gorivnih i metalnih dijelova.


Sa aditivom MPM Complete Diesel System Treatment


Bez aditiva MPM Complete Diesel System Treatment

Za koje dizel motore je pogodan ovaj tretman?

MPM Complete Diesel System Treatment može se koristiti u svim tipovima sistema za ubrizgavanje dizela, uklјučujući i sisteme sa zajedničkim kanalom.

Tehnička pitanja:
Kontakt tehničkoj podršci firme MPM

Rezime:

Savremeni dizel motori osjetlјivi su na kvalitet dizel goriva koje troše. Redovna upotreba pokazala je da dodavanje bio-komponente dizelu – što je danas u većini zemalјa obavezna praksa – utiče na kvalitet goriva i ugrožava sistem ubrizgavanje goriva. Veoma je važno da injektori ostanu čisti kako bi efikasnost sagorjevanja goriva bila maksimalna. Prlјavi injektori su uzrok mnogih problema, poput stvaranja naslaga („koksiranje”), problema sa podmazivanjem i nepotrebne emisije štetnih materija. Pored održavanja čistoće injektora, takođe je važno spriječiti koroziju u sistemu goriva. Dodavanjem aditiva MPM Complete Diesel System Treatment dizel gorivu pri svakom servisu sprječava se nepotrebno prljanje injektora goriva i korozija cijelog sistema goriva, čime se ograničavaju oštećenja.

Savjeti za radionicu:

 • Moderno dizel gorivo (bio ili drugo) dovodi gorivni sistem u veći rizik od kontaminacije i oštećenja, pri čemu su injektori posebno ugroženi.
 • Prlјavi ili neispravni injektori goriva mogu prouzrokovati razne probleme, kao što su:
  • nepravilan rad na leru,
  • kvar cilindra,
  • loše startovanje,
  • veće emisije i
  • ozbilјna oštećenja motora, kao što su rastoplјeni klipovi.
 • Da biste izbjegli probleme i oštećenja, dodajte MPM Complete Diesel System Treatment svom dizel gorivu prilikom svakog sipanja.
OEM News
MPM OEM Newsletter #11 - CS · 868,21 KB
MPM OEM Newsletter #11 - DE · 858,84 KB
MPM OEM Newsletter #11 - EL · 942,02 KB
MPM OEM Newsletter #11 - EN · 835,52 KB
MPM OEM Newsletter #11 - EN-UK · 851,75 KB
MPM OEM Newsletter #11 - FR · 845,79 KB
MPM OEM Newsletter #11 - HU · 1,03 MB
MPM OEM Newsletter #11 - IT · 846,08 KB
MPM OEM Newsletter #11 - NL · 842,35 KB
MPM OEM Newsletter #11 - PL · 889 KB
MPM OEM Newsletter #11 - RO · 869,88 KB
MPM OEM Newsletter #11 - SK · 869,26 KB
MPM OEM Newsletter #11 - SR · 1,02 MB
MPM OEM Newsletter #11 - UK · 1.013,8 KB

MPM vesti

zatvori