Potrošnja ulja: šta je normalno?

Morali ste da se zaustavite jer se na instrument tabli uključila lampica upozorenja? Lampica za ulje se može uključiti u najneprikladnijim trenucima. To iritirajuće svjetlo može, između ostalog, da ukaže na suviše nizak nivo ulja. Pored toga, može da ukaže na neuobičajen pritisak ulja, zapušen filter za ulje, neispravnu pumpu za ulje, pa čak i na neispravan senzor ili ožičenje.

Ako je nivo ulja prenizak, to se rješava na jednostavan način – ulje se dopunjava tako da bude nešto niže od maksimalnog dozvoljenog nivoa. Uvijek koristite tip ulja koji propisuje proizvođač automobila i dopunjavajte ga sve dok se lampica upozorenja na instrument tabli ponovo ne ugasi. Preostalo je još jedno pitanje: šta dovodi do opadanja nivoa ulja? Do toga može doći zbog prekomjerne potrošnje ulja ili zbog curenja.


Šta je prekomjerna potrošnja ulja?

Većina vozača modernih automobila više nema tu naviku da dopunjava ulje. Oni očekuju da će poštovanje redovnih intervala održavanja biti dovoljno da se ulje održi na neophodnom nivou. Međutim, uobičajena potrošnja ulja odvija se i u modernim automobilima. To može značiti da zapremina u motoru između minimalnog i maksimalnog nivoa (prosječno 1 litar) nije dovoljna za pokrivanje intervala za zamjenu ulja.

A šta je normalna potrošnja? Definicije koje proizvođači automobila koriste za ovo veoma se razlikuju. Dok jedan proizvođač može tvrditi da „normalna“ potrošnja iznosi 1 litar na 1.500 kilometara, drugom proizvođaču standard može biti 1 litar na 5.000 kilometara.

Generalno, korisnik će ulje dopuniti samo ako za to postoji razlog, što u praksi podrazumijeva samo situaciju kada se= uključi lampica upozorenja. Ako vozilo troši više od onoga što proizvođač smatra „normalnim“, to se naziva „prekomjernom“ potrošnjom i za nju se mora pronaći uzrok.
Sve donedavno, potrošnja ulja u motorima na gorivo bila je znatno viša od današnje. Prije 40 godina ulje se moralo mijenjati na svakih 2.000 do 5.000 kilometara, a bilo je neophodno i uobičajeno da se ulje dopunjava i u međuvremenu.

Neka moderna vozila imaju fleksibilne intervale za zamjenu ulja, u rasponu od 10.000 do 50.000 km. U dugim intervalima poput navedenih često se dešava da ulje treba dopuniti i između propisanih intervala. Zato je važno periodično provjeravati nivo ulja i nositi kontejner za dopunu sa ispravnim motornim uljem koje je propisao proizvođač automobila, za slučaj da se ukaže potreba za dopunjavanjem na putu.
Napomena: moderni motori gotovo svih marki automobila više nemaju mjerač nivoa ulja. Očitavanje nivoa je moguće samo preko instrument table.

Bez obzira na kilometražu, proizvođači preporučuju da se ulje mijenja svakih 12 do 24 mjeseca, čak i u slučaju da nije dostignut nivo kilometraže. Ako se ne poštuju intervali za zamjenu ulja u novim automobilima, može doći do potpunog ili djelimičnog poništavanja garancije proizvođača.


Kako dolazi do prekomjerne potrošnje ulja?

Najjednostavniji uzrok potrošnje ulja jeste curenje iz kartera, koje se naziva spoljašnje curenje. Da biste ovo provjerili, pregledajte da li na površini na kojoj parkirate automobil ima mrlja od ulja. I tokom vizuelne kontrole ispod automobila može se otkriti curenje.

Internu potrošnju ulja t)eže je utvrditi. Razlog je taj što ulje može da sagori zbog više uzroka, kao što su: kvarovi u konstrukciji, posljedice tehničkih kvarova, habanje i oštećenje na zaptivkama cilindra klipnog prstena / stabala ventila ili kvar na turbo punjaču. Postoji veliki broj drugih uzroka, ali ovdje ćemo se ograničiti na prekomjernu potrošnju ulja pod normalnim uslovima zbog „sagorjevanja“.
Sagorjevanje je glavni uzrok prekomjerne potrošnje ulja. Zbog neodgovarajućeg zaptivanja između klipnih prstenova / strugača ulja i zida cilindra, ulje prodire u komoru za sagorjevanje, u kojoj se troši i sagorjeva. To dovodi do plavičastog dima koji ponekad izlazi iz izduvnog sistema. Ostali najčešći uzroci prekomjerne potrošnje ulja su sljedeći: kontaminacija komore za sagorjevanje, zaglavljen klipni prsten ili poliranje klipnog prstena, čime se smanjuje efekat zaptivanja.

Ostali još češći uzroci su korišćenje pogrešnog ulja, ulja pogrešnog kvaliteta ili prevelika količina ulja u karteru.

Nedostatak motornog ulja zbog prekomjerne potrošnje ulja dovodi do smanjenog podmazivanja, a naročito kapaciteta hlađenja, što stvara trenutni rizik od oštećenja motora. Nedostatak ulja zbog prekomjerne potrošnje ulja može dovesti i i do problema sa sistemom za naknadnu obradu izduvnog sistema (kao što je DPF, Diesel Particulate Filter (filter čestica dizel motora), ili PPF, Petrol Particulate Filter (filter čestica benzinskog motora)), što takođe može dovesti do skupih oštećenja.


Privremeno povećana potrošnja ulja

U nekim slučajevima, nakon zamjene ulja drugom markom ulja, vozilo može privremeno da troši veću količinu ulja. To se može desiti čak i u slučajevima kada se koristi ulje sa istim specifikacijama i zvaničnim odobrenjima fabrike. Uzrok tome može biti paket aditiva u ulju koji se ponaša drugačije i na taj način stvara drugačiji efekat čišćenja. Nakon 3.000 do 5.000 km, ova potrošnja ulja će se vratiti u normalu. (Proveravajte kasnije da li dopunjavate ulje istom markom i tipom.)


Kako se prekomjerna potrošnja ulja može spriječiti?

Ključno je kvalitetno i pravovremeno mehaničko održavanje vozila. Kad god to obavljate, pratite uputstva proizvođača automobila. Ulje koje propisuje proizvođač mora se mijenjati u propisanim intervalima. Ako je to neophodno, mogu se koristiti ispiranje motora ili aditivi za gorivo za interno čišćenje motora.


Tehnička pitanja:
Kontakt tehničkoj podršci firme MPM

Rezime:

  • Ono što se smatra „normalnom“ potrošnjom ulja nije isto kod svih proizvođača automobila. Potrošnja se može kretati od 1 litra na 1.500 km do 1 litra na svakih 5.000 km.
  • Do prekomjerne potrošnje ulja može doći i u modernim motorima.
  • Preporučuje se da preventivno provjeravate ulje.
  • Uvijek sipajte motorno ulje koje preporučuje proizvođač automobila.
  • Posavjetujte svoje kupce da uvijek koriste kontejner za dopunu od 1 litra sa odgovarajućim specifikacijama za korišćenje na putu.
  • Bez obzira na pređenu kilometražu, proizvođači automobila preporučuju zamjenu ulja na svakih 12 do 24 mjeseca. Ako se to propusti, može doći do poništavanja garancije proizvođača.

Savjeti za radionicu:

Mogu li da koristim ulje sa različitom specifikacijom? Ovo je moguće ako je proizvođač motora propisao ulje za koje postoji viša specifikacija. U tom slučaju, mora se uzeti u obzir privremena mogućnost veće potrošnje ulja. Do toga dolazi zato što ulja višeg kvaliteta obavljaju intenzivnije čišćenje i uklanjaju naslage sa klipnih prstenova. Ovo bi vremenom trebalo da se stabilizuje. Ako imate nedoumice, posetite www.mpmoil.com i potražite odgovarajući proizvod za određeni automobil.

Koje motorno ulje mogu da koristim ako moj kupac vrši godišnje zamjene u intervalima do 15.000 km? Neke OEM specifikacije omogućavaju korišćenje motornog ulja sa drugačijom specifikacijom ako se koriste kraći intervali. Ovu razliku možete po potrebi pronaći na veb sajtu kompanije MPM. Ako imate nedoumice, obratite se timu za tehničku podršku kompanije MPM.

Posavjetujte svog kupca da kupi kontejner za dopunu od 1 litra ulja koje je propisao proizvođač u vrijeme servisiranja. Na taj način će se smanjiti rizik od sipanja pogrešnog ulja između servisa.

OEM News
OEM Newsletter 14 - CZ · 845,54 KB
OEM Newsletter 14 - DE · 858,04 KB
OEM Newsletter 14 - EL · 949,67 KB
OEM Newsletter 14 - EN · 851,64 KB
OEM Newsletter 14 - FR · 866,61 KB
OEM Newsletter 14 - HU · 879,48 KB
OEM Newsletter 14 - IT · 851,81 KB
OEM Newsletter 14 - NL · 850,06 KB
OEM Newsletter 14 - PL · 593 KB
OEM Newsletter 14 - RO · 848,9 KB
OEM Newsletter 14 - SK · 869,04 KB
OEM Newsletter 14 - SR · 498,21 KB
OEM Newsletter 14 - SL · 869,85 KB
OEM Newsletter 14 - SV · 858,11 KB
OEM Newsletter 14 - UK · 859,35 KB

MPM vesti

zatvori