Gearbox oil & differential oil Manual transmission BL051000

Marine Gear Oil Propeller Drive

MPM Marine gear oil je mineralno menjačko ulje sa EP "extreme pressure" koje pruža optimalnu zaštitu zuba (Pitting).

Ovo ulje je posebno razvijeno za upotrebu u menjačkim kutijama prenosnika kod mehaničkih kvačila i zakošenih zupčanika na propelerima.

Prema specifikacijama

  • SAE 90

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293004066
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293001348
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129349
Br. art. BL051060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293129813
Br. art. BL051205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293130291
Br. art. BL051999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132516
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
BL051001 1 L 6 450 8714293004066
BL051005 5 L 4 112 8714293001348
BL051020 20 L 1 30 8714293129349
BL051060 60 L 1 6 8714293129813
BL051205 205 L 1 2 8714293130291
BL051999 1.000 L 1 - 8714293132516
zatvori