2 stroke oil & 4 stroke oil 4 stroke oil BL021000

Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP 10W-40

Ovo Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP pruža odličnu zaštitu i u teškim uslovima i osmišljeno je za upotrebu u 4-taktnim brodskim i vanbrodskim motorima sa vodenim hlađenjem. Ovo motorno ulje zadovoljava najnovije zahteve NMMA. Posebno je pogodno za motore Mercruiser, Mecury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan, Johnson/Evinrude, Chrysler Marine itd.

Prema specifikacijama

  • API SL
  • NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293003366
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293003434
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129295
Br. art. BL021060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293129769
Br. art. BL021205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293130246
Br. art. BL021999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132479
Br. art. PBL021000
količina Rasuto stanje
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293015024
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
BL021001 1 L 6 450 8714293003366
BL021005 5 L 4 112 8714293003434
BL021020 20 L 1 30 8714293129295
BL021060 60 L 1 6 8714293129769
BL021205 205 L 1 2 8714293130246
BL021999 1.000 L 1 - 8714293132479
PBL021000 Rasuto stanje 1 - 8714293015024
zatvori