Car care Exterior treatment 98000

Carshampoo

Ovaj šampon za pranje kola je vrlo koncentrovan i odlično čisti. MPM Car shampoo brzo rastvara prljavštinu, detaljno čisti i ne oštećuje boju, gumu i plastiku. Može se koristiti u čistačima pod visokim pritiskom.

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293980018
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293980056
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293128786
Br. art. 98060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293128793
Br. art. 98205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293128809
Br. art. 98999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132301
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
98001 1 L 6 450 8714293980018
98005 5 L 4 112 8714293980056
98020 20 L 1 - 8714293128786
98060 60 L 1 12 8714293128793
98205 205 L 1 2 8714293128809
98999 1.000 L 1 - 8714293132301
zatvori