Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Ovaj Premium Long Life (Lobrid technology) je antifriz sa silikatom na bazi Tehnologije organskih aditiva (OAT) koji zadovoljava najnovije zahtjeve VAG grupe VW TL 774J i upotrebljava se u VAG modelima proizvedenim od juna 2011. Ovaj premium Long Life antifriz G13 treba da se razblaži sa vodom prije upotrebe u preporučenoj razmjeri. Ovaj antifriz (VAG) u potpunosti pokriva prethodnu generaciju G12++ uz izuzetak teških kamionskih motora. Napomena: Zbog činjenice da proizvod sadrži glicerol očitavanja sa uobičajenog refraktometra na MEG skali će dovesti do pogrešnog zaključka u vezi odgovarajuće tačke smrzavanja. Pogledajte tipične osobine.

Prema specifikacijama

  • VW TL 774J (G13)

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293012399
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293012047
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293129226
Br. art. 87060AVAG
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293129691
Br. art. 87205AVAG
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293130178
Br. art. 87999AVAG
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132233
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
87001AVAG 1 L 6 450 8714293012399
87005AVAG 5 L 4 112 8714293012047
87020AVAG 20 L 1 30 8714293129226
87060AVAG 60 L 1 6 8714293129691
87205AVAG 205 L 1 2 8714293130178
87999AVAG 1.000 L 1 - 8714293132233
zatvori