Chemicals 77000

Thinner

Ovaj razrjeđivač je proizvod za čišćenje i odmašćivanje, a takođe je izuzetno pogodan kao univerzalno sredstvo za razrjeđivanje boja za mnoge vrste (nitro-) celuloznih boja i sredstvo za odmašćivanje metala i tvrdog kartona. MPM razređivač se po potrebi može koristiti i u kombinaciji sa raspršivačem boje.

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 12
po paleti -
EAN šifra 8714293770015
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293770053
Br. art.
77020
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293128113
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
77001 1 L 12 - 8714293770015
77005 5 L 4 112 8714293770053
77020 20 L 1 - 8714293128113
zatvori