Miscellaneous 72000

Demi Water

Ova demineralizovana voda ne sadrži soli (ni kalcijum) i hlor. Demineralizovana voda je stoga odlična za punjenje akumulatora, za upotrebu u peglama na paru i ovlaživačima vazduha u prostorijama.

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293720010
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293720058
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293128014
Br. art. 72205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293128038
Br. art. 72999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293132035
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
72001 1 L 6 450 8714293720010
72005 5 L 4 112 8714293720058
72020 20 L 1 30 8714293128014
72205 205 L 1 2 8714293128038
72999 1.000 L 1 - 8714293132035
zatvori