2 stroke oil & 4 stroke oil 4 stroke oil 54000

4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

MPM polusintetičko ulje sa tehnologijom estara za dvotaktne motore motocikala 10W–40 pogodno je za četvorotaktne motore i menjače sa vazdušnim i vodenim hlađenjem. Ovo motorno ulje pruža visoke performanse zaštiti motora i menjača pri teškim uslovima zahvaljujući visokokvalitetnim baznim uljima sa mešavinom estara. Kombinacija izuzetnih aditiva protiv habanja/trenja i mazivosti smeše smanjuje potrošnju ulja i produžava vek trajanja motora. Ovo višerazredno motorno ulje SAE 10W–40 razvijeno je za motocikle sa kvačilom čije su ploče potopljene u ulju ili bez njega i kompatibilno sa starijim specifikacijama API SG, SH, SJ, SL i SM.

Prema specifikacijama

  • API SN
  • JASO MA / MA2

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293540014
Br. art.
54004
količina
4 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293011002
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293127604
Br. art. 54060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293127611
Br. art. 54205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293127628
Br. art. 54999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293131984
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
54001 1 L 6 450 8714293540014
54004 4 L 4 112 8714293011002
54020 20 L 1 30 8714293127604
54060 60 L 1 12 8714293127611
54205 205 L 1 2 8714293127628
54999 1.000 L 1 - 8714293131984
zatvori