Gearbox oil, slideway oil, compressor oil & vacuum pump oil Compressor oil 48000C

Compressor Oil 68

Ovo mineralno ulje za bezosovinske kompresore 68 je posebno razvijeno za klipne i neke rotacione kompresore. Pogodno je za kompresore koji rade na temperaturama i do 220°. Može se upotrebljavati i za hlađenje ili podmazivanje vijčanih i centrifugalnih kompresora (radijalnih i aksijalnih).

Prema specifikacijama

  • DIN 51506 VDL
  • Pneurop DIN 51352

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293480037
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293480075
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293127383
Br. art. 48060C
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293127413
Br. art. 48205C
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293127444
Br. art. 48999C
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293131847
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
48001C 1 L 6 450 8714293480037
48005C 5 L 4 112 8714293480075
48020C 20 L 1 30 8714293127383
48060C 60 L 1 12 8714293127413
48205C 205 L 1 2 8714293127444
48999C 1.000 L 1 - 8714293131847
zatvori