Gearbox oil, slideway oil, compressor oil & vacuum pump oil Compressor oil 33000F

Hydraulic Oil HLP 100

Ovo HVI 100 hidraulično ulje je posebno razvijeno za teško opterećene hidraulične sisteme građevinskih mašina i stalnih instalacija koji rade pod visokim pritiscima i u širokom temperaturnom opsegu. Ovo ulje je takođe veoma pogodno za cirkulaciono podmazivanje (osim za turbine), za vakuum pumpe i opšte podmazivanje mašina. Važno: Ovo ulje se ne sme koristiti u sistemima koji imaju posrebrene komponente.

Prema specifikacijama

  • DIN 51524 Part 2 HLP

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293134121
Br. art. 33060F
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293134152
Br. art. 33205F
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293134183
Br. art. 33999F
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293232889
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
33020F 20 L 1 30 8714293134121
33060F 60 L 1 12 8714293134152
33205F 205 L 1 2 8714293134183
33999F 1.000 L 1 - 8714293232889
zatvori