Hydraulic oil 32000

Hydraulic Oil HVI 32

Ovo hidraulično ulje HVI 32 posebno je razvijeno za teško opterećene hidraulične sisteme građevinskih mašina i stalnih instalacija koji rade pod visokim pritiscima i u širokom temperaturnom opsegu. Ovo ulje je takođe veoma pogodno za cirkulaciono podmazivanje (osim za turbine), za vakuum pumpe i opšte podmazivanje mašina.

Važno: Ovo ulje se ne sme koristiti u sistemima koji imaju posrebrene komponente.

Prema specifikacijama

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-68
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293320012
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293320050
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293126263
Br. art. 32060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293126300
Br. art. 32205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293126348
Br. art. 32999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293131328
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
32001 1 L 6 450 8714293320012
32005 5 L 4 112 8714293320050
32020 20 L 1 30 8714293126263
32060 60 L 1 6 8714293126300
32205 205 L 1 2 8714293126348
32999 1.000 L 1 - 8714293131328
zatvori