Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Ovo biorazgradivo hidraulično ulje HVI 46 je na bazi sintetičkih estera i pogodno je za podmazivanje hidrauličnih sistema koji se veoma često koriste u različitim sektorima kao što je poljoprivreda i hortikultura, transportne i građevinske mašine. Zbog svoje biorazgradivosti ovo ulje može da se koristi i u situacijama mogućeg izlivanja. MPM Biological Hydraulic Oil HVI 46 radi na temperaturama od -30 od 95°C.

Prema specifikacijama

  • CEC L-33-T-82 > 90%
  • ISO 15380 HEES

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293300021
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293300069
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293126034
Br. art. 30060BIO
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293126089
Br. art. 30205BIO
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293126133
Br. art. 30999BIO
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293131229
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
30001BIO 1 L 6 450 8714293300021
30005BIO 5 L 4 112 8714293300069
30020BIO 20 L 1 30 8714293126034
30060BIO 60 L 1 6 8714293126089
30205BIO 205 L 1 2 8714293126133
30999BIO 1.000 L 1 - 8714293131229
zatvori