Hydraulic oil 30000

Hydraulic Oil HVI 46

Ovo hidraulično ulje HVI 46 je posebno razvijeno za teško opterećene hidraulične sisteme građevinskih mađina i stalnih instalacija koji rade pod visokim pritiskom i u širokom temperaturnom opsegu. Ovo ulje je vrlo pogodno kao cirkulaciono mazivo (osim turbina), za vakuum pumpe i opšte podmazivanje mašina. Važno: Ovo ulje se ne može koristiti u sistemima sa posrebrenim komponentama.

Prema specifikacijama

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-70
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293300014
Br. art.
količina
5 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293300052
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293126027
Br. art. 30060
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 6
EAN šifra 8714293126072
Br. art. 30205
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293126126
Br. art. 30999
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293131199
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
30001 1 L 6 450 8714293300014
30005 5 L 4 112 8714293300052
30020 20 L 1 30 8714293126027
30060 60 L 1 6 8714293126072
30205 205 L 1 2 8714293126126
30999 1.000 L 1 - 8714293131199
zatvori