ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Ovo vrhunsko sintetičko ulje za automatske mjenjače sa modifikatorima trenja, posebno je razvijeno za sve Audi, VW, Porsche, Volvo, Toyota, Lexus i Saab modele sa Aisin Warner automatskim mjenjačima.

Prema specifikacijama

 • Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
 • BMW ETL-7045E / ETL-8072B
 • Fiat 9.55550-AV1
 • Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
 • Honda ATF Z1
 • Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
 • KIA SP-III / SP-IV
 • Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III
 • Nissan Matic D / Matic J / Matic K
 • Opel/GM 1940 773
 • Saab JWS 3309
 • Suzuki JWS 3309
 • Toyota T / T-III / T-IV
 • VW G 055 025
 • Volvo 1161540

Jedinice pakovanja

Br. art.
količina
1 L
po jedinici 6
po paleti 450
EAN šifra 8714293900177
Br. art.
količina
4 L
po jedinici 4
po paleti 112
EAN šifra 8714293002864
Br. art.
količina
20 L
po jedinici 1
po paleti 30
EAN šifra 8714293125303
Br. art. 16060HFM
količina 60 L
po jedinici 1
po paleti 12
EAN šifra 8714293125419
Br. art. 16205HFM
količina 205 L
po jedinici 1
po paleti 2
EAN šifra 8714293125525
Br. art. 16999HFM
količina 1.000 L
po jedinici 1
po paleti -
EAN šifra 8714293130932
Br. art. količina po jedinici po paleti EAN šifra
16001HFM 1 L 6 450 8714293900177
16004HFM 4 L 4 112 8714293002864
16020HFM 20 L 1 30 8714293125303
16060HFM 60 L 1 12 8714293125419
16205HFM 205 L 1 2 8714293125525
16999HFM 1.000 L 1 - 8714293130932
zatvori